define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Istoricul școlii | Liceul Tehnologic "Avram Iancu" Sibiu

Istoricul școlii

În scurgerea nesfârşită a timpului, 125 de ani de atestare documentară şi 90 de ani de învăţământ în limba română nu reprezintă decât o clipită care poate însemna de multe ori, o istorie, o seamă de evenimente a căror valoare este în măsură să înfrunte mileniile.

Iniţial, clădirea din strada Neustift (zidul nou) a găzduit între anii 1886-1918 şcolile civile de stat pentru fete din anul şcolar 1886-1887, iar mai târziu, din anul şcolar 1909-1910 şi o şcoala civilă pentru băieţi, ambele cu limba de predare maghiară.

În anul şcolar 1919 -1920 îşi continuă activitatea cele două şcoli civile (medii) cu predare în limba română şi apare, pentru absolvenţi, „Cursul Comercial Superior” de un an, pentru a ocupa „funcţii incepătoare” la institutele de credit şi economii şi în oficii publice.

Dacă în primul an de activitate s-au acceptat clasele mixte, începând cu anul şcolar 1921–1922 se formează două şcoli superioare de comerţ, una pentru băieţi si alta pentru fete, ambele conduse de Trandafir Preda.

Cele două instituţii se unesc în anul 1936, formând Liceul Comercial de băieţi cu durata de 8 ani. Această organizare va rămâne până în anul 1948.

Anul 1948 marchează o nouă etapă în evoluţia şcolii noastre. În urma reformei învăţământului, de la 1 septembrie liceele comerciale de fete şi de băieţi s-au transformat în Şcoli Tehnice de Administraţie Economică. Alături de şcoala Tehnică de Administraţie Economică de băieţi funcţiona în localul şcolii şi şcoala comercială profesională.

De-a lungul timpului, este lesne de observat că şcoala şi-a schimbat titulatura. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în anul 1950 când ea a luat numele de „Şcoala Medie Tehnică Metalurgică„.

Anul 1976 este anul noii reforme a învăţământului conform căreia se trece la învăţământul obligatoriu de 10 clase, iar pentru şcoala noastră, un prilej de relansare. Treptat, alături de clasele şcolii profesionale vor apărea clase de liceu – la început clasele a IX-a şi a X-a, ca treapta I de liceu, urmate firesc de clasele a XI-a şi a XII-a, ca treapta a II-a.

Anul şcolar 1977-1978 este anul primilor absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat ai acestei şcoli cu titulatura „Liceul lndustrial Nr. 3 ” Sibiu.

Din demersurile întreprinse în anii 1992-1993, şcoala a primit numele revoluţionarului transilvănean de la 1848, Avram Iancu, care a poposit în peregrinările lui şi în zona veche, centrală a Sibiului, unde se găseşte şcoala.

217 total views, 2 views today